Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τη φιλοξενία νηπίων σχολικής περιόδου 2021-22 για τους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς θα γίνουν από 10 Μαΐου με καταληκτική ημερομηνία στις 07 Ιουνίου 2021.

Τα Έντυπα αίτησης εγγραφής/επανεγγραφής μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μας: www.okmp.gr στην ενότητα à NEA.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς Επισκοπής Γωνιάς και Οίας έχουν παιδιά ηλικίας 2,5 ετών (με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2018 – 28/2/2019) έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο, ενώ στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Εμπορείου έχουν επιπλέον και βρέφη ηλικίας 18 μηνών (με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2018 – 28/2/2020).

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας όσοι δηλώσετε 1η επιλογή τον Βρεφονηπιακό Σταθμό Εμπορείου, η λειτουργία του δύναται λόγω κάποιων χρονοβόρων διαδικασιών να ξεκινήσει μεταγενέστερα της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Κατάθεση αιτήσεων:

Λόγω των υφιστάμενων συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται με τους εξής δύο τρόπους:

  • Είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας» Δήμου Θήρας,

ΤΘ 497, Καρτεράδος, ΤΚ 84700, Θήρα, τηλ. επικοινωνίας: 2286031075

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ενώ στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής του μηνύματος/e-mail.

Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού μας: www.okmp.gr στην ενότητα à NEA, μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» Περιόδου 2021-2022.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021-2022

 

Θήρα, 06/05/2021

 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Νομικού Κυριακή