Η ανάρτηση του τέως Δημάρχου Θήρας Ν. Ζώρζου, για υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του Δήμου Θήρας

«Σήμερα παρέδωσα στον νέο Δήμαρχο το Δήμο Θήρας. Υπογράψαμε πρωτόκολλο παραλαβής – παράδοσης παρότι δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει τα εξής:
1. Το υπόλοιπο του ταμείου του Δήμου την 31/08/2019 με πλήρης ανάλυση.
2. Έγγραφο των τεχνικών υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει πίνακα με τα εν εξελίξει προγραμματισμένα έργα καθώς και κατάσταση με τις ολοκληρωμένες μελέτες.
3. Χρονολόγιο ενεργειών για τη διαχείριση απορριμμάτων.
4. Κατάσταση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα (διακρατικά προγράμματα).
5. Έγγραφο προς το ίδρυμα Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού με αίτημα την εκταμίευση του υπολοίπου του Δήμου Θήρας.
6. Το πρωτόκολλο αλληλογραφίας του Δημάρχου Θήρας.
7. Το πρωτόκολλο αποφάσεων του Δημάρχου Θήρας.
8. Το Εμπιστευτικό πρωτόκολλο του Δήμου Θήρας
9. Την απογραφή της κεντρικής αποθήκης του Δήμου με ημερομηνία 30/08/2019.
10. Κατάσταση με τις δράσεις του Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και παιδείας και τα ταμειακά διαθέσιμα του Οργανισμού.
11. Κατάσταση με τις δράσεις του ΔΑΠΠΟΣ.
12. Τα εν εξελίξει έργα και τις μελέτες της ΔΕΥΑ Θήρας και τα τραπεζικά διαθέσιμα της.
13. Κατάσταση με τις δράσεις της ΓΕΩΘΗΡΑ Μ.Α.Ε.
14. Κατάσταση με τα υπό εξέλιξη έργα- μελέτες-νομιμοποιήσεις και αναθέσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας καθώς και τον ταμειακό απολογισμό αυτού.
15. Το πλήρες ιστορικό της Μαρίνας του Μονόλιθου.
16. Πλήρης κατάσταση φακέλων, αρχείων, αντικειμένων (βιβλία-αναμνηστικά-δώραα εθιμοτυπίας) του ιδιαιτέρου γραφείου του Δημάρχου.
Η παράδοση-παραλαβή έγινε παρουσία της προϊσταμένης του αυτοτελούς τμήματος αιρετών οργάνων του Δήμου κυρίας Φλώρας Αναπλιώτη».