Σήμερα, Πέμπτη 5 Ιουλίου, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατάθεσε δυο τροπολογίες στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».

Η πρώτη τροπολογία είναι για να μη μειωθούν οι συντάξεις με την κατάργηση των ρυθμίσεων του νόμου Κατρούγκαλου που προβλέπουν τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως, «ο Ν. 4387/2016 με τα άρθρα 14 και 33 όπως τροποποιήθηκαν με τον 4472/2017 προβλέπουν τον επανυπολογισμό των συντάξεων και την περικοπή της προσωπικής διαφοράς έως 18% από 1/1/2019. Οι απώλειες για τους απόμαχους της δουλειάς συνεχίζονται δημιουργώντας συνθήκες απόγνωσης επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι η μεταμνημονιακή εποχή θα συνοδεύεται με νέα μέτρα για την κάλυψη των ματωμένων πλεονασμάτων και την ικανοποίηση των αιτημάτων των επιχειρηματικών ομίλων.»

Με αυτό το αιτιολογικό προτείνεται να γίνει η εξής προσθήκη στο σχέδιο νόμου: «Οι καταβαλλόμενες ή καταβλητέες κατά την 12/5/2016, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4387/2016, κύριες συντάξεις, πλην των συντάξεων του ΟΓΑ, οι οποίες χορηγήθηκαν με προγενέστερες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά το χρόνο αυτό και εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο απώλεια του σχετικού δικαιώματος. Οι διατάξεις του άρθρ. 14 Ν. 4387/2016 («Αναπροσαρμογή συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων») και 33 Ν. 4387/2016 («Αναπροσαρμογή συντάξεων – προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων») όπως ισχύουν σήμερα, καταργούνται καθώς και άλλη αντίθετη διάταξη».

Η δεύτερη τροπολογία αφορά τη διατήρηση – επαναφορά του μειωμένου ΦΠΑ στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου, καθώς ο μειωμένος ΦΠΑ δεν ήταν μια πολυτέλεια για τους νησιώτες αλλά αποτελούσε ένα αντιστάθμισμα στις δυσκολίες που προκύπτουν από τη νησιωτικότητα.

Με το τρίτο μνημόνιο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αλλά και τα άλλα κόμματα που ψήφισαν (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΠΟΤΑΜΙ), δεσμεύτηκαν για την κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Το ΚΚΕ διεκδικεί την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στα πλαίσια αυτά προτείνει τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου.

Στη βάση αυτή προτείνεται να περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου πως, «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας), που αφορούν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ίσχυαν πριν από την κατάργηση των σχετικών μειώσεων, η οποία επιβλήθηκε από μεταγενέστερους νόμους και κανονιστικές διατάξεις.

Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης με περιεχόμενο αντίθετο με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται.»

05 Ιουλίου 2018