Συνεδριάζει την 20η  Δεκεμβρίου  2021, ημέρα της εβδομάδας    Δευτέρα και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

2.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

3.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΒΟΘΩΝΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

 

4.      ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ 5ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ( ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 292/2021).

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

5.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

6.      ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΩΝΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 372/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

7.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΞΕΝΑΓΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΚΑΤΑ (4) ΜΗΝΕΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΙΤΣΟΥ ΣΟΦΙΑ.

 

8.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.