Συνεδριάζει την   8η του μηνός   Φεβρουαρίου  2022, ημέρα της εβδομάδας   Τρίτη  και ώρα 17:00  το Δημ,οτικό Συμβούλιο Θήρας
για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω   θέματα της ημερήσιας διάταξης .

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΕΤΟΥΣ 2021 ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

2.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ.   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

3.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΑΡΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΟΥΛΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ»-ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ.   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

4.      ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΡΟΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

 

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ  Ή ΜΗ ΤΗΣ ΥΠ ΄ΑΡΙΘ. 1/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ , ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ».

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

6.      ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΘΗΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟΣΥΚΙΑ ΦΗΡΩΝ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

        ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

 

7.      ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» ΤΗΣ «Trinacria Food & Drinks IKE» ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

8.      ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΚΑΠΝΟΣ-ΨΩΜΙ-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΜΑΝΑΒΙΚΗ – (  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ)» ΤΟΥ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

9.      ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ «ΜΥΛΩΝΑΣ» ΤΗΣ   «ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.»  ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

10.   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» ΤΟΥ κ. ΜΑΪΝΑ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

11.   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (  ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ)» ΤΗΣ «Trinacria Food & Drinks IKE» ΣΤΑ ΦΗΡΑ ΘΗΡΑΣ

EIΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

12.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

13   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ.