Σήμερα πρωτομαγιά, οι Εθνοφύλακες Θήρας σήκωσαν την σημαία τους στην πλατεία του Βουρβούλου.
Για να τιμήσουν αυτούς που λίγα μέτρα πιο μακριά έπεσαν για την πατρίδα μας.
Αυτούς που τα φασιστικά στρατεύματα κατοχής εκτέλεσαν μπροστά από μια αμπασά, αυτούς που θα τιμήσουμε σήμερα το απόγευμα.