Σε συνέχεια των συντονισμένων και διαρκών ενεργειών του Δήμου Θήρας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, ξεκινούν οι διαδικασίες για την έναρξη του έργου επισκευής του Αθηνιού.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ξεκίνησε τις διαδικασίες του έργου από την πρώτη στιγμή του προβλήματος με  τη σύνταξη της μελέτης ανακατασκευής του λιμανιού, τη στοιχειοθέτηση του φακέλου για τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις του έργου καθώς και τη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (χαρακτηρισμένη ως επείγουσα). Οι εν λόγω μελέτες έχουν ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς η εφαρμογή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Η τελευταία δε έγκριση που αφορούσε την περιβαλλοντική αδειοδότηση ελήφθη στις 4 Μαΐου 2018.

Με την υπογραφή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη πριν από λίγες μέρες ξεκίνησε και τυπικά η διαδικασία για τη δημοπράτηση της επισκευής του λιμένα Αθηνιού. Επιπλέον, οι διαγωνιστικές διαδικασίες προβλέπεται να κινηθούν ταχύτατα, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι επισκευαστικές εργασίες στο τέλος του καλοκαιριού.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διά της αρμόδιας Διεύθυνσης Λιμενικών δημοπρατεί το έργο της επισκευής του Αθηνιού, με τον προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται στα 8,4 εκατομμύρια ευρώ και τη χρηματοδότησή του να αντλείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών) θα διενεργηθεί στις 29-5-2018 και εκτιμάται, ότι μέχρι τέλος Αυγούστου 2018 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετεχόντων, προσυμβατικός έλεγχος από τον Ελεγκτικό Συνέδριο κλπ.) για να υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του έργου.

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης, ανέρχεται στους 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο, σε προθεσμία επτά μηνών προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί και να παραδοθεί ικανό τμήμα του έργου, που θα είναι πλήρως λειτουργικό για την ασφαλή ναυσιπλοΐα. Καθώς το λιμάνι του Αθηνιού αποτελεί τη μοναδική θαλάσσια πύλη εισόδου/ εξόδου της Σαντορίνης, η κατασκευή των νέων έργων θα γίνει τμηματικά και ενώ ταυτόχρονα ο λιμένας θα είναι σε λειτουργία.

Το λιμάνι του Αθηνιού, αποτελεί τον κύριο πυλώνα υποδοχής του νησιού και παρόλο που επρόκειτο για ένα νέο έργο, καθώς παραδόθηκε το 2010, μέσα σε μόλις 6 χρόνια, το 2016, παρουσίασε σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας στις λιμενικές του υποδομές, καθώς είχε υποστεί ζημιές (υποσκαφές), λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.

«Η επισκευή και η αποκατάσταση του προβλήτα στο λιμάνι του Αθηνιού αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για το νησί μας. Η Δημοτική Αρχή με συντονισμένες και διαρκείς προσπάθειες κατάφερε να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Θήρας κ. Νίκος Ζώρζος.