Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας γνωστοποιεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Εμπορείου και συγκεκριμένα στο ύψος της κεντρικής πλατείας έως το ψητοπωλείο « Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», λόγω απαραίτητων εργασιών στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Δίκτυα Ύδρευσης Εμπορείου Θήρας».
Κατά τη διάρκεια των εργασιών η διακοπή της κυκλοφορίας θα γίνεται ανά ρεύμα και ανά διαστήματα και θα ρυθμίζεται από το προσωπικό της αναδόχου εταιρίας.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 20 Μαΐου, από τις 15:00 μ.μ., θα εκτελούνται και κατά τις νυχτερινές ώρες ώστε η ολοκλήρωση τους να γίνει το συντομότερο δυνατό. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη 24 Μαΐου.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση για την προσωρινή ενόχληση.
Μπορεί να είναι εικόνα χάρτης, εξωτερικοί χώροι και κείμενο