Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την    29η  του μηνός   Μαϊου 2018, ημέρα της εβδομάδας    Tρίτη    και ώρα  18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

1.      ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΔΙΠΕ ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ, 25-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΤΗΝ ΚΥΘΝΟ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

2.      ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ –ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

3.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ  «ΑΔΩΝΙΣ Α.Ε».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    AΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

4.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΦΗΡΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    AΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 156/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

6.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

7.      ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : « ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ  ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

8.      ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : « ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

9.      ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΤΗΣΙΟ RELEASE)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

10.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ –FIREWALL (ΕΤΗΣΙΟ RELEASE)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

11.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 88/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗ ΗΛΙΑ.

12.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 89/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΠΕΛΕΚΗ ΗΛΙΑ.

13.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β/ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ κ.  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

14.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Α/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :    ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α/ΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ κ. ΚΡΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

15.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ (ΜΑΡΤΙΟΣ 2018)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

16.   ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΥΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

17.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

18.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

19.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

20.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

21.   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ  ΤΗΣ «ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Α.Ε.».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

22.   ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ» ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ κ. ΡΟΥΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

23.   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #4.365,70# €.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

24.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

25.   ΕΓΚΡΙΣΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ.

26.   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Α.Ο ΘΗΡΑΣ, ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

27.   ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

28.   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019-2022 ΤΟΥ ΥΠΟΤΟΜΕΑ «ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

29.   KHΡΥΞΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.