Συνεδριάζει πάλι (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  το Δημοτικο Συμβουλιο  την   16η  του μηνός    IANOYΑΡΙΟΥ  2023, ημέρα της εβδομάδας
          ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 15:00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.      ΈΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ.  ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

2.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.

EIΣΗΓΗΤΗΣ : κ.   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

3.      ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :   ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

4.      ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ «ΑΔΩΝΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 372/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

5.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Ο.Ε.Υ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ.

 

6.      ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», ΤΟΥ FASLLI  TAFAL   ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

7.      ΚΟΠΗ Ή ΜΗ  (3) ΦΟΙΝΙΚΩΝ  ΕΞΩΘΕΝ  ΟΙΚΙΑΣ κ. ΔΑΚΟΥΤΡΟΥ –ΧΑΛΑΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ  ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ Eurobank   ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

 

8.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΑ.

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ.   ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ