Η ενορία Καρτεράδου στα πλαίσια της Θεματικής Σχολής Γονέων με τίτλο «Covid και οικογένεια»  που διοργανώνει για τα προβλήματα και της δυσκολίες από την πανδημική κρίση θα πραγματοποιήσει  την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου την 3η διαδικτυακη συνάντηση.

Η συνάντηση αυτή θα γίνει στις 7:00 μ.μ με τον π.Νικόλαο Δούμα, Μηχανολόγο τηλεποικοινωνίων & ειδικό σε θέματα ασφαλείας για πληροφοριακά συστήματα, με θέμα: “Χρήση και κατάχρηση διαδικτύου σε εποχή covid-19”.  Η σύνδεση μπορεί να γίνει πάνω στην διεύθυνση: