Τη μεγαλύτερη αύξηση στις κρατήσεις για καταλύματα Airbnb στην Ευρώπη τη θερινή περίοδο του 2022 καταγράφει η Ελλάδα μέχρι την 1η Μαρτίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας ερευνών AirDNA, που παρακολουθεί τις τάσεις και τις εξελίξεις στην πλατφόρμα της Airbnb παγκοσμίως. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία η Ελλάδα είχε αύξηση, σε σχέση με την ίδια εποχή πέρυσι, στις καλοκαιρινές κρατήσεις κατά 232%. Ακολουθούν η Πορτογαλία (+196%) και η Κροατία (+151%). Σημειώνεται ότι ο πανευρωπαϊκός μέσος όρος στην αύξηση κρατήσεων είναι 74%. Τη μεγαλύτερη αύξηση στην Ελλάδα στα Airbnb έχει η Σαντορίνη (552%). Η Αθήνα παρουσιάζει αύξηση 429% και η Κέρκυρα 317%. Αξιοσημείωτο ότι ο όγκος κρατήσεων είναι υψηλότερος κατά 7% έναντι του 2019 την ίδια περίοδο. Οι κρατήσεις μέχρι και τον Φεβρουάριο δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς ο πόλεμος ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου. Έτσι οι όποιες επιπτώσεις θα φανούν στις κρατήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου και ίσως και μετά, ανάλογα με τις εξελίξεις. Το βέβαιο είναι ότι υπήρξαν και υπάρχουν πολλές κρατήσεις σε σπίτια Airbnb σε πόλεις γειτονικών χωρών με την Ουκρανία λόγω του κύματος Ουκρανών προσφύγων.   *tornosnews