Ζητείται άτομο για εργασία γραφείου.

Μόνιμη απασχόληση, ωράριο πρωινό.

Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα οδήγησης (τρόπος μετακίνησης)  και γνώση υπολογιστή.

Δεν παρέχεται στέγη

Αποστολή βιογραφικών στο mail

recycling@kkl.gr