Ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου.Η διαδικτυακή συνεδρίαση (μέσω zoom) αναμένεται να ξεκινήσει στις 14:45 και ο απολογισμός πεπραγμένων κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-12-2021 θα αφορά στην εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος δράσης, την οικονομική κατάσταση και τη διοίκηση της Περιφέρειας.