Οι αρμόδιες αρχές χορήγησαν άδειες δόμησης για τη κατασκευή δύο νέων ξενοδοχείων σε Σαντορίνη και Μύκονο.

Η Διεύθυνση υπηρεσίας δόμησης του Δήμου Σύρου χορήγησε άδεια δόμησης για την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος ενός αστεριού στην εταιρεία ΙΡΙΔΑ Α.Ε. στην περιοχή Άνω Μερά Μυκόνου.

Η Διεύθυνση υπηρεσίας δόμησης του δήμου Θήρας χορήγησε άδεια δόμησης για την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας ιδιοκτησίας της Ε. Κατσαρός και Θ. Ραικος Ο.Ε. στην περιοχή Μεσαριά Σαντορίνης.