Σε σχέση με τον αντίστοιχο προγραμματισμό του 2017, για το 2018 παρατηρείται αύξηση των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων από το εξωτερικό κατά +18,2% ή σχεδόν 3 εκ. θέσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία βάσει του απόλυτου αριθμού θέσεων για το σύνολο της σεζόν, η μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται στο αεροδρόμιο της Ρόδου με 539 χιλ. επιπλέον θέσεις και αύξηση +20,0%.

Ακολουθούν το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης με 416 χιλ., θέσεις (+22,3%) και το αεροδρόμιο της Κω με 395 χιλ. θέσεις (+32,3%).

Στη τέταρτη θέση βρίσκεται το αεροδρόμιο της Κέρκυρας 364 χιλ. θέσεις (+22,3%). Στη πέμπτη και έκτη θέση βρίσκονται τα αεροδρόμια της Κρήτης. Ειδικότερα στο Ηράκλειο (+6,2%) αναμένονται 254 χιλ. επιπλέον θέσεις και στα Χανιά 189 χιλ. (+15,2%).

Ακολουθούν οι προορισμοί των Κυκλάδων: Μύκονος +168 χιλ. (+36,3%) και Σαντορίνη + 149 χιλ. θέσεις (+27,0%). Τα υπόλοιπα αεροδρόμια αναμένεται να έχουν αύξηση μικρότερη των 100.000 θέσεων.

Ειδικότερα τον Mάιο εκτιμάται αύξηση των αεροπορικών θέσεων κατά +24,6% ή αλλιώς +448 χιλ. θέσεις. Το Μάρτιο οι αεροπορικές θέσεις αυξήθηκαν κατά +108,4% ή 57 χιλ. και τον Απρίλιο κατά +11,3% ή 77 χιλ. θέσεις. Ειδικότερα για το μήνα Μάιο στη Θεσσαλονίκη η αύξηση των αεροπορικών θέσεων ανέρχεται σε +27,7% ή 60 χιλ. θέσεις. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται στη Σάμο με +86,8% (11 χιλ. θέσεις) και ακολουθούν τα αεροδρόμια της Μυκόνου +60,8% (20 χιλ.) και της Κω με +40,5% (55 χιλ.). Σε απόλυτες διαφορές +87 χιλ. θέσεις προστέθηκαν στην Ρόδο (+29,7%), 60 χιλιάδες στο Ηράκλειο (+12,3%) και 46 χιλιάδες στη Κέρκυρα (+27,7%).

Σε σχέση με τον αντίστοιχο προγραμματισμό του 2017, για το 2018 παρατηρείται αύξηση των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων, όπως προαναφέρθηκε, από το εξωτερικό που στο σύνολο θα φτάσει το +18,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία βάσει του απόλυτου αριθμού θέσεων για το σύνολο της σεζόν, η μεγαλύτερη αύξηση αναμένεται από τη Γερμανία με 946 χιλ. θέσεις (+34,2%).

Ακολουθούν η Πολωνία 464 χιλ. (+56,2%) και το Ην. Βασίλειο 449 χιλ. (+13,3%). Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η αγορά της Ιταλίας 159 χιλ. (+13,7%) και στη πέμπτη το Ισραήλ με 114 χιλ. (+23,6%). Η μόνη αγορά από τις εμφανιζόμενές στον πίνακα, που κινείται πτωτικά είναι αυτή της Ρωσίας με 109 χιλ. θέσεις λιγότερες (-8,2%). Ειδικότερα για το μήνα Μάιο, καταγράφεται αύξηση των αεροπορικών θέσεων κατά +24,6%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται από το Ισραήλ +111,0% (+27 χιλ. θέσεις) και ακολουθούν η Πολωνία και η Ιταλία με +87,2% (+58 χιλ.) και +58,6% (+24 χιλ.) αντίστοιχα.

Σε απόλυτο αριθμό θέσεων το Μάιο η μεγαλύτερη αύξηση προέρχεται από την Γερμανία 177 χιλ. (+49,8%) και το Ην. Βασίλειο 77 χιλ. (+16,5%) Σημαντική μείωση των αεροπορικών θέσεων τον Μάιο παρουσιάζεται από τη Ρωσία κατά -20,0% (-32 χιλ.) και τη Τσεχία -9,8% (-1,4 χιλ.)

Πηγή: reporter.gr