ΠΡΟΣ:
Τον Κύριο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
Κύριον Υπουργό Τουρισμού.
Κκ. Βουλευτές του Νομού Κυκλάδων.
Κύριο Πρόεδρο της ΕΣΕΕ
Κύριο Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
Κύριο Δήμαρχο Θήρας.
Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης.

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Το πρόβλημα εξεύρεσης εποχιακών υπαλλήλων στις επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής κ.α., που λειτουργούν εκτός και εντός τουριστικών καταλυμάτων, ιδιαίτερα στους τουριστικούς προορισμούς της Χώρας μας, είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια.
Η έλλειψη υπαλληλικού δυναμικού στον χώρο του Τουρισμού, η οποία σε συνδυασμό με την αναμενόμενη αυξημένη τουριστική κίνηση κατά την επερχόμενη περίοδο,  δημιουργεί ήδη έντονα προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων, με προφανείς αρνητικές συνέπειες για την Εθνική μας Οικονομία.
Η έλλειψη αυτή, υποχρεώνει ήδη επιχειρήσεις στο χώρο του Τουρισμού, να προγραμματίζουν μετατόπιση της ημερομηνίας ή και αναστολής της λειτουργίας τους.
Ο Σύλλογος μας, ο οποίος αριθμεί 2.000 περίπου μέλη, προτείνει την επείγουσα νομοθετική ρύθμιση, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα μετάκλησης υποψηφίων εποχιακών υπαλλήλων από τις δύο Βαλκανικές χώρες, οι οποίες τελούν ήδη υπο καθεστώς ένταξης στην Ε.Ε. Επιπρόσθετα, διαθέτουμε ήδη θετική εμπειρία από την απασχόληση υπαλλήλων από τις χώρες αυτές και εκτιμούμε οτι θα αντιμετωπισθεί πανελληνίως ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά η έλλειψη εποχιακών υπαλλήλων στο χώρο του Τουρισμού.
Η προτεινόμενη ρύθμιση, είναι αυτονόητο οτι μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει την παράνομη μετανάστευση, την αδήλωτη εργασία, συνεισφέρει στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και έχει ομοιότητες με την πρόσφατη ρύθμιση μετάκλησης εργαζομένων από την Αίγυπτο για την αγροτική μας Οικονομία.
Ο Κύριος Υπουργός Τουρισμού, παρακαλείται για την υποστήριξη της πρότασής μας αυτής, στο πλαίσιο της ασκούμενης τουριστικής πολιτικής για την επέκταση της τουριστικής περιόδου και την εξυπηρέτηση των τουριστικών ροών προς τη Χώρα μας.-

Ο Πρόεδρος