ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος κατέθεσε στη Βουλή αναφορά την επιστολή της Ένωσης Γονέων Δήμου Σύρου Ερμούπολης με θέμα τη μη συστηματική ενημέρωση μαθητών και γονέων για τα μέτρα προφύλαξης, καθώς και τη μη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προσαρμογής στην νέα πραγματικότητα της πανδημίας.

Με δεδομένο το άνοιγμα των σχολείων, η Ένωση ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων που αφορούν στην αποσυμφόρηση των σχολικών τάξεων, στην πλήρη αναμόρφωση του καθαρισμού των σχολείων κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, ειδική μέριμνα για την μεταφορά των μαθητών, πρόσληψη σχολιάτρων για τον περιοδικό έλεγχο της υγείας των μαθητών, ειδικά μέτρα για ομαλή ψυχοκοινωνική μετάβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική μορφωτική διαδικασία, επιστημονική τεκμηρίωση για τα πιθανά προβλήματα/επιπτώσεις από την χρήση (συχνά ακατάλληλων) μασκών από μικρά παιδιά που τρέχουν, ιδρώνουν κ.λ.π. , κατά προτεραιότητα προγραμματισμός για να εξασφαλιστούν σχολικά κτίρια που να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής για μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά και τις συνθήκες ασφάλειας, μέτρα για την λειτουργική ενίσχυση των μαθημάτων από απόσταση ( δίκτυο , υποδομές ) αλλά και εξασφάλιση των μέσων (εξοπλισμός, συνδέσεις ίντερνετ) που απαιτούνται για όλους τους μαθητές.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ_ΣΧΟΛΕΙΑ_ΣΥΡΟΥ

ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ_ΣΧΟΛΕΙΑ_ΣΥΡΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ