Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον  κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


Θέμα: Απαγόρευση επιβίβασης φορτηγού τροφίμων από Σαντορίνη προς Ανάφη

Οι Βουλευτές Κυκλάδων κ.κ. Νίκος Συρμαλένιος, Αντώνιος Συρίγος και Νίκος Μανιός καταθέτουν αναφορά τη διαμαρτυρία κατοίκων της Ανάφης για απαγόρευση επιβίβασης φορτηγού τροφίμων από Σαντορίνη προς Ανάφη.

Επισυνάπτεται  το έγγραφο
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Αθήνα, 30.07.2018
…………………………………………………………………………………………………………

Κύριε Υπουργέ

Το Σάββατο 21/7/2018 το πλοίο  ANDROS JET  αρνήθηκε την επιβίβαση
μικρού επαγγελματικού φορτηγού μεταφοράς τροφίμων από την Σαντορίνη
στην  Ανάφη. Το φορτηγό πραγματοποιεί μια φορά την εβδομάδα αυτό το
δρομολόγιο εδώ και πολλά χρόνια. Είχε εκδώσει εισιτήριο όμως  το πλοίο
δεν του επέτρεψε την επιβίβαση με αποτέλεσμα τα καταστήματα στην Ανάφη
να έχουν ελλείψεις  σε τρόφιμα.

Γιατί κ. Υπουργέ  επιτρέπετε την εκτέλεση, μη προγραμματισμένων και
γνωστοποιημένων  εντος ορισμένου χρονικού περιθωρίου και μη
αναρτημένων στο διαδίκτυο σε γνωστές ιστοσελίδες  πχ viva.gr,
openeseas.gr , δρομολογίων?

Γιατί κ. Υπουργέ επιδοτείτε ένα πλοίο που δεν επιτρέπει  την μεταφορά
τροφίμων σε ένα νησί 200 κάτοικων?

Είμαστε φορολογούμενοι πολίτες με ιδία δικαιώματα όπως όλοι οι
Ευρωπαίοι πολίτες και είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, γιατί το
Υπουργείο σας δεν είναι συνεπές απέναντι μας?

Με τιμή
(ακολουθούν υπογραφές πολιτών)

Οι καταθέτοντες Βουλευτές

Νίκος Συρμαλένιος

Αντώνιος Συρίγος

Νίκος Μανιός