Η τράπεζα Αίματος Σαντορίνης ανακοίνωσε το πρόγραμμα της 58ης μαζικής εθελοντικής αιμοδοσίας που θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας
από το Σάββατο 8 Μαίου έως και την Κυριακή 16 Μαίου.