Ανακοινώσεις μισθώσεων ακινήτων στην Αθήνα, του Πτωχοκομείου Θήρας, για τυχόν ενδιαφερόμενους από το νησί μας. Σημειώνεται ότι το διαμέρισμα στου Ζωγράφου είναι κοντά στην πανεπιστημιούπολη, και της Καλλιθέας σε κομβικό σημείο είτε για τον Πειραιά, είτε για την Αθήνα (Μ.Μ.Μ.)

1Ανακοι. Εκμισθ. Διαμ. Πτωχοκ. Θήρας_Κλεομένους 45_44τμ (2)

2Ανακοι. Εκμισθ. Διαμ. Πτωχοκ. Θήρας_Πλάτωνος 161 (1)

3Ανακοι. Εκμισθ. Διαμ. Πτωχοκ. Θήρας_Μανωλιάσσας 12 (1)

4Ανακοι. Εκμισθ. Διαμ. Πτωχοκ. Θήρας_Ομήρου 2 (1)

5Ανακοι. Εκμισθ. Διαμ. Πτωχοκ. Θήρας_Κλεομένους 45_95τμ (2)