Καλούνται τα παιδιά Πολύτεκνων Οικογενειών που εισήχθησαν κατά τη περσινή  χρονιά (2020) σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να το δηλώσουν στο γραφείο της Ένωσής μας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους βραβευθέντες.

Δηλώσεις από 5 Μαΐου έως και 14 Μαΐου 2021  κάθε

Δευτέρα 8:30-12:00

Τετάρτη και Παρασκευή 8:30- 10:30.

Για Την Ένωση Πολυτέκνων Σαντορίνης

Ο Πρόεδρος

Χαράλαμπος Δαρζέντας