Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πτωχοκομείου Θήρας γνωστοποιεί ότι δέχεται κλειστές προσφορές, κατά τα αναφερόμενα στην με αριθμό πράξη 356/12-08-20, και την κατ’ αρχήν έγκριση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την εκποίηση ενός οικοπέδου εμβαδού 96,43 τ.μ., με τα των εντός αυτού κτισμάτων ήτοι ισόγειο κτίσμα εμβαδού 65,57 τ.μ. και υδατοδεξαμενής εμβαδού 13,97 τ.μ. (Α.Τ.Α. 01041983458, ΚΑΕΚ: 29098501016) στον οικισμό Αθηνιού Δ.Δ. Πύργου Δήμου Θήρας, συνιδιοκτησίας κατά 4/5 του Πτωχοκομείου Θήρας.

Ως ελάχιστος όρος της προσφοράς και για τα 5/5, ορίζεται το ποσό των 167.000,00 ευρώ.

Οι κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο του Ιδρύματος στην Έξω Γωνιά Θήρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από ώρα 08:00 έως 14:00.

Τους όρους της ανακοίνωσης, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι στο τηλέφωνο του Ιδρύματος 2286031098 ή στο email ptthiras@gmail.com.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Το Πτωχοκομείο Θήρας ανακοινώνει ότι δέχεται κλειστές προσφορές, κατά τα αναφερόμενα στην με αριθμό πράξη 356/12-08-20, και την κατ’ αρχήν έγκριση από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ:Ψ41ΛΟΡ1Ι-7ΥΕ) για την εκποίηση ενός οικοπέδου εμβαδού 166,13 τ.μ., με τα των εντός αυτού κτισμάτων ήτοι ισόγεια κατοικία εμβαδού 30,21 τ.μ. και υπόσκαφο κτίσμα – κατοικία εμβαδού 43,80 τ.μ. ( Α.Τ.Α. 01041983562) στον Καρτεράδο Δήμου Θήρας, ιδιοκτησίας του Πτωχοκομείου Θήρας.

Ως ελάχιστος όρος της προσφοράς ορίζεται το ποσό των 137.000 ευρώ.

Οι κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Γραφείο του Ιδρύματος στην Έξω Γωνιά Θήρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από ώρα 08:00 έως 14:00.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους της ανακοίνωσης, καθώς και για περισσότερες λεπτομέρειες στο τηλέφωνο 2286031098 ή στο email: ptthiras@gmail.com.