Το Πτωχοκομείο Θήρας πρόκειται να προσλάβει μία υπάλληλο για να αντικαθιστά τους απασχολούμενους στους τομείς φύλαξης, μαγειρείου και καθαριότητας κατά τις ημέρες ανάπαυσης κατά τη νομοθεσία (ρεπό).

Ελάχιστο τυπικό προσόν είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου.

Όποια επιθυμεί, παρακαλείται μέχρι 12-09-2019 να υποβάλει στη γραμματεία του Πτωχοκομείου Θήρας στην Έξω Γωνιά αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας.  Στην αίτηση να γίνει αναλυτική μνεία στο ενδεχόμενο να έχει γνώση ή και εμπειρία στην παροχή πρώτων βοηθειών.

Η τελική επιλογή θα γίνει ελευθέρως με απόφαση του Δ.Σ. του Πτωχοκομείου Θήρας.-

Θήρα 31-8-2019

Ο Διευθυντής

Παρασκευάς Μ. Σαλίβερος.