Χρόνια πολλά! Καλή Χρονιά με υγεία, ευτυχία και ευημερία! Το 2022 να φέρει ότι καλύτερο σε εσάς και τις οικογένειες σας!
Από σήμερα  05-01-2022 τα καθημερινά δρομολόγια της λάντζας από και προς Θηρασία θα πραγματοποιούνται λόγω ετήσιας τακτικής συντήρησης της τοπικής λάτζας από το σκάφος Καπετάν Κούλης της Ένωσης Λεμβούχων ως εξής:
– 08:30 π.μ από Ρίβα προς Αμούδι & 08:40 από Αμούδι προς Ρίβα
– 14:50 μ.μ. από Ρίβα προς Αμόυδι & 15:00 μ.μ από Αμούδι προς Ρίβα
Τα παραπάνω δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν ύστερα από προσωπικές μου ενέργειες με χορηγία η οποία θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω!