Σε συνέχεια της αριθ. 22412/1777/19-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΔΘ7ΛΞ-ΚΤΔ) πρόσκλησής μας, και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.8 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου (απόφαση 91/2011 – ΦΕΚ 2548/τ.Β/19-9-2012), σας γνωστοποιούμε ότι η προγραμματισμένη για τις 26 Φεβρουαρίου 2019 συνεδρίαση, αναβάλλεται για λόγους ανωτέρας βίας και συγκεκριμένα λόγω της απαγόρευσης απόπλου των πλοίων και ακύρωσης αεροπορικών πτήσεων, οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη μετάβαση των μελών του Σώματος στη νήσο Ρόδο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 στον ίδιο χώρο και ώρα 11:00 π.μ. με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΖΑΣ