Η Φτέλος Ζυθοποιία με έδρα την Σαντορίνη ζητά προσωπικό για την στελέχωση της παρακάτω θέσης:

 • Καθαριστές/Καθαρίστριες

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα και μεθοδικότητα

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Ασφάλιση
 • Ρεπό σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Μακροχρόνια συνεργασία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22861-86627

ή αποστολή βιογραφικών στο :hr@ftelos.com

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Η Φτέλος Ζυθοποιία με έδρα την Σαντορίνη ζητά προσωπικό για την στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

 • Barman/Woman
 • Σερβιτόρος/α
 • Βοηθός Σερβιτόρου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και μεθοδικότητα

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Ασφάλιση
 • Ρεπό σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Μακροχρόνια συνεργασία
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22861-86627

ή αποστολή βιογραφικών στο :hr@ftelos.com

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Η Φτέλος Ζυθοποιία με έδρα την Σαντορίνη ζητά προσωπικό για την στελέχωση της παρακάτω θέσης:

 • Υπεύθυνος/η υποδοχής

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ομαδικό πνεύμα και μεθοδικότητα

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Ασφάλιση
 • Ρεπό σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Μακροχρόνια συνεργασία
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22861-86627

ή αποστολή βιογραφικών στο :hr@ftelos.com

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Η Φτέλος Ζυθοποιία με έδρα την Σαντορίνη ζητά προσωπικό για την στελέχωση της παρακάτω θέσης:

 • Λαντζιέρης/Λαντζιέρισσα

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε κυλιόμενο ωράριο
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα και μεθοδικότητα

Προσφέρουμε:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Ασφάλιση
 • Ρεπό σύμφωνα με την Εργατική Νομοθεσία
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Μακροχρόνια συνεργασία
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22861-86627

ή αποστολή βιογραφικών στο :hr@ftelos.com