Στόχος μας η βελτίωση του θεσμού της Αιρετής Περιφέρειας και η εκπροσώπηση όλων των νησιωτών στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Η Περιφερειακή αρχή του κου Χατζημάρκου επέλεξε την συνήθη πρακτική της για να συζητηθεί ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα που αφορά το μέλλον του τόπου μας, αυτό του νομοσχεδίου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ» -Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

 

Επέλεξε να το εισάγει ως 1ο θέμα προς συζήτηση σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 14-05-2018 με πλειάδα άλλων θεμάτων, αφού έχουν συνεδριάσει τα Περιφερειακά Συμβούλια της χώρας και μετά τη συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) την Πέμπτη στις 11.05.2018, όπως και της Γ.Σ. της ΚΕΔΕ, στις 10-11 Μαΐου, για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους και για πολιτικές σκοπιμότητες. Σημειώνεται επίσης ότι έχουν διεξαχθεί  2 κοινές συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων τη Τ.Α. ( ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ)  και το περιφερειακό συμβούλιο Ν.Αιγαίου δεν κατέθεσε καμία πρόταση καθώς δεν έγινε μέχρι σήμερα συζήτηση επ’ αυτού.

Η περιφερειακή αρχή, όφειλε να ιεραρχήσει υψηλά το θέμα αυτό και να αποτελέσει το μοναδικό θέμα μιας ειδικής συνεδρίασης του Π.Σ., όπου θα καταγράφονταν οι απόψεις και οι προτάσεις  όχι μόνο των μελών του Π.Σ. αλλά  και των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της περιφέρειας Ν.Αιγαίου.

Πρόκειται για μια προσχηματική εισαγωγή στην Ημερήσια Διάταξη, η οποία απαξιώνει και απομειώνει την ισχύ του κυρίαρχου συλλογικού οργάνου και του ρόλου που μπορούν να παίξουν οι Περιφέρειες στην χώρα μας.

Η συγκεκριμένη πολιτική διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων, όπως και αυτό του Συνεδρίου της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης στη Ρόδο αλλά και ενόψει του επόμενου στη Σύρο είναι ενδεικτική της αλαζονείας και της «λευκής επιταγής» που νομίζει ότι κρατά στα χέρια του ο Περιφερειάρχης. Eνώ στην προηγούμενη συνεδρίαση στη Ρόδο ζητήθηκε από σχεδόν όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης να συζητηθεί το θέμα, η άρνηση του να υπάρξει διάλογος και αποφάσεις επί των προτάσεων για την περιφέρεια μας ως προς τη στρατηγική στόχευση και το σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια είναι δε πρωτοφανής στα χρονικά της ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ!

Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες:

Οφείλουμε ως περιφερειακό συμβούλιο, δεδομένου ότι είναι ένας θεσμός λίγων χρόνων και που όλοι έχουμε διαπιστώσει την αδυναμία του να καθορίσει τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Πατρίδα μας, να προχωρήσουμε, πριν απ’ όλα, σε μια ποιοτική αποτίμηση των 5 χρόνων αιρετής περιφέρειας με σοβαρότητα και κριτήρια ώστε οι μεταρρυθμίσεις να απαντούν στα ζωτικά προβλήματα της νησιωτικής  περιφέρειάς μας.

Οφείλουμε να συνδέσουμε την περιφερειακή διακυβέρνηση με την ανασυγκρότηση της κοινωνίας και της οικονομίας σε επίπεδο περιφέρειας. Ο διοικητικός χάρτης, οι αρμοδιότητες  και το εκλογικό σύστημα είναι το πλαίσιο πάνω στο οποίο δομείται η δημοκρατία, η εξυπηρέτηση των πολιτών, η κατεύθυνση και οι στόχοι της περιφέρειας.

Για τους παραπάνω λόγους,

  • κάνοντας χρήση του αιτήματος παράτασης των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης για τη διαβούλευση του σχεδίου ‘ Κλεισθένης Ι’ , ζητάμε τη σύγκλιση του Περιφερειακού Συμβουλίου σε ειδική συνεδρίαση με αυτό το θέμα , καθώς και το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης ενόψει του Συνεδρίου στη Σύρο.
  • απέχουμε από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Δευτέρα 14-05-2018 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο άσκησης διοίκησης καθώς πρέπει να καταστεί σαφές στην περιφερειακή αρχή πως δεν μπορεί να υποβαθμίζει τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΠΝΑ.

 

Η περιφερειακή αρχή του κου Χατζημάρκου χρησιμοποιεί το περιφερειακό συμβούλιο με ένα τρόπο απαξιωτικό, πρωτοφανή για τα δεδομένα της χώρας και της κρισιμότητας της συγκυρίας, υποβαθμίζοντας ακόμα περισσότερο  το νησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας μας.

Οι επικεφαλής των Παρατάξεων

Ιωάννης Μαχαιρίδης

Μπενέτος Σπύρου

Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Παναγιώτης Κουνάκης

Άγγελος Ανανίας