ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 Σαντορίνη 21/7/21

Προς: Δήμαρχο Θήρας κ. Σιγάλα Α.

Αντιδήμαρχο κ. Μαντούση Γ.

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε

Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε

Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας μεταφέρουμε τις δυσκολίες που βιώνουμε κατά την άσκηση της επαγγελματικής μας δραστηριότητας στην περιοχή του Καμαρίου.

Η παρούσα κυκλοφοριακή ρύθμιση καθώς και το κλείσιμο του δρόμου που προσεγγίζει την Καμάρα (ιδιοκτησία Σιγάλα Ευαγγέλου) έχει καταστήσει την πρόσβαση των ιδιωτικών μεταφορών δυσλειτουργική.

Πιο συγκεκριμένα αντιμετωπίζουμε δυσκολία να μεταφέρουμε αλλά και να παραλάβουμε πελάτες καταλυμάτων στην περιοχή του Μέσα Βουνού ενώ ακόμα και η διέλευση από το Καμάρι συνολικά απαιτεί πλέον περισσότερο χρόνο λόγω της συμφόρησης που προκαλείται από την αύξηση του αριθμού των σταθμευμένων οχημάτων επί των δημοτικών οδών.

Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι η ταλαιπωρία των επισκεπτών και η δυσφήμιση τόσο της δικής μας υπηρεσίας όσο και των καταλυμάτων που συνεργαζόμαστε με αποτέλεσμα τελικά να δημιουργείται μία αρνητική εικόνα συνολικά για το νησί μας.

Με αυτή την επιστολή σας εκφράζουμε τον προβληματισμό μας.

Είμαστε σίγουροι ότι θα αφουγκραστείτε την αγωνία μας και θα αναλάβετε πρωτοβουλίες για την επίλυση του προβλήματος προς όφελος των επαγγελματικών ομάδων και των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

Με εκτίμηση

Σωματείο Εκμισθωμένων οχημάτων με οδηγό Κυκλάδων.(Σ.Ε.Ο.Ο.Κυκλάδων)

Σωματείο Τουριστικών Λεωφορείων Σαντορίνης.(ΣΩ.Τ.ΛΕ.Σ)

Εικόνα

Για το Προεδρείο Σ.Ε.Ο.Ο.Κυκλάδων

Ιωαννίδης Δ.Κωνσταντίνος.

         Εικόνα
       Για το Προεδρείο Σ.Ε.Ο.Ο.Κυκλάδων

       Ιωαννίδης Δ.Κωνσταντίνος.