Στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων στην περιφερειακή οδό Τήνου προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της με σκοπό την ασφάλεια των χρηστών του.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων Γεώργιος Λεονταρίτης υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η προμήθεια 31 φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED ισχύος 80 και ισάριθμων ακροκιβωτίων για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού της περιφερειακής οδού της πόλης της Τήνου, προς αντικατάσταση κατεστραμμένων φωτιστικών σωμάτων.
Η παράδοση των συμβατικών ειδών από τον προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί εντός 60 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω της ΣΑΕΠ 567 της Π.Ν.Αι. από το Εγγεγραμμένο Έργο «Ηλεκτροφωτισμός Τμημάτων Οδικών Δικτύων (Επαρχιακού, Συμβολών Οδών κ.λπ.) Νησιών Π.Ε. Κυκλάδων».