Την πολιτική της Κυβέρνησης στον ευαίσθητο τομέα της Επαγγελματικής κατάρτισης και διά βίου φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) ανέλυσε η Υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου απαντώντας σε σχετική αναφορά που είχε καταθέσει η Βουλευτής Κυκλάδων
Αικατερίνη Μονογυιού (με Α.Π 731-2/12/20), μετά από επιστολή Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων – Φίλων Ατόμων ΑΜΕΑ και Αυτισμό «Η Αγία Σκέπη».
Θεσπίζεται ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και μετά
την σχολική ηλικία ώστε αφενός να καταστεί δυνατόν τα περισσότερο λειτουργικά
από τα άτομα αυτά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ώστε να αποφεύγουν τον
εγκλεισμό στο σπίτι και την περιθωριοποίηση αφετέρου να μπορέσουν οι
οικογένειες όλων να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους και να
αντιπαρέλθουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Επιπρόσθετα, το Υπουργείο προτίθεται να αναπτύξει την πολιτική για την πρώιμη παρέμβαση για τα παιδιά με αναπηρία η οποία θα ανταποκρίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κρίσιμης ηλικιακής ομάδας, 1 έως 6 ετών, εκεί όπου οι ενέργειες μπορούν να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Επισυνάπτεται η Απάντηση της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου: