Με τη ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο: «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις», την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, ψηφίστηκε τροπολογία για αντικατάσταση των δύο εδαφίων β’ των παραγράφων 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 90 του Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ 184Α’) «Βεβαίωση και είσπραξη τελών από το προσωπικό των Λιμενικών ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων».
Μέχρι τώρα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων καθώς και των Δήμων που τυγχάνουν φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης Τουριστικών Λιμένων, η διαδικασία που απαιτείτο για την πρόσληψη προσωπικού ήταν χρονοβόρα.
Με την τροποποίηση απλοποιείται και επισπεύδεται η διαδικασία πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού έτσι ώστε οι ανωτέρω φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης Λιμένων να διευκολύνονται για την είσπραξη τελών.
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η οικονομική ενίσχυση και η βιωσιμότητα των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων με απώτερο σκοπό την παροχή δυνατότητας συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών των λιμένων δικαιοδοσίας τους καθώς και του επιπέδου παροχής των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Νίκος Μανιός
Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ
Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
Πρόεδρος Υποεπιτροπής για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών
Μέλος Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών