Δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν τα νέα δρομολόγια και τις τροποποιήσεις των λεωφορειακών γραμμών στη Σαντορίνη

 

ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΦΗΡΩΝ ΑΘΗΝΙΟΥ ΦΗΡΩΝ ΠΕΡΙΣΣΑΣ

ΝΕΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΦΗΡΩΝ – ΟΙΑΣ