Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  η τηλεφωνική επικοινωνία με το Νοσοκομείο έχει αποκατασταθεί.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας