Δύτης αποκατέστησε τη ζημιά στο τμήμα του φράγματος που είχε βυθιστεί πριν από λίγες μέρες.
Οι φωτογραφίες είναι σημερινές και αποτυπώνουν την νέα κατάσταση του φράγματος, το οποίο βρίσκεται πάνω από το κουφάρι του βυθισμένου Sea Diamond.