1 – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

2 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 2002-2017

3 – ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ 2017