Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του νησιού, τη Δευτέρα 30/5, ώρα 08:00-13:00, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στον Βόθωνα, στην ευρύτερη περιοχή πλησίον του γηπέδου 5×5.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να γίνει ενδεχομένως σε συντομότερο χρόνο. Επισημαίνεται πάντως πως θα πρέπει να αποφεύγεται κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν βρίσκονται στο έδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, ενώ για τους ίδιους λόγους ασφάλειας, οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση.