Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Αλέξη Χαρίτση, ενεργοποιούνται νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 132 εκ. € για 43 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε 39 Δήμους της χώρας.

Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εντάσσονται στη Πρόσκληση Ι «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης» και στη Πρόσκληση ΙΙ «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» του Προγράμματος «ΦιλόΔημος».

Στις Κυκλάδες τα έργα και τα ποσά χρηματοδότησης αφορούν για τη:

 

 

 

 

 

Πρόσκληση Ι «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων Ύδρευσης»

Κύριος του Έργου Τίτλος Πρότασης Ποσό Χρηματοδότησης (€)
Δήμος Αντιπάρου Προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Αντιπάρου 434.000

 

Πρόσκληση ΙΙ «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων»

Κύριος του Έργου Τίτλος Πρότασης Ποσό Χρηματοδότησης (€)
ΔΕΥΑ Μυκόνου Επέκταση Βιλογικού Καθαρισμού Αλογομάνδρας Μυκόνου 4.830.000

 

Νίκος Μανιός

Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ

Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόεδρος Υποεπιτροπής για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών

Μέλος Ειδικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών

Μέλος Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος & λοιπών δομών εγκλεισμού κρατουμένων