Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Παρασκευή 26 Μαΐου
 08:00 έως 10:00 Στην γύρω περιοχή στο Εμπορείο, στο Ξενοδοχείο Κούρου κι ένα κομμάτι στην
παραλία του περιβόλου.
Σάββατο 27 Μαΐου
 08:00 έως 14:00 Στην γύρω περιοχή στο Εμπορείο, στην περιοχή των Μύλων μέχρι την εκκλησία
χαμηλό προφήτη.
Κυριακή 28 Μαΐου
 08:00 έως 14:00 Στην γύρω περιοχή στο Εμπορείο, στην περιοχή στο Λιμανάκι της Βλυχάδας
και στην περιοχή Στο Καρνάγιο

Τρίτη 30 Μαΐου
 07:00 έως 9:00 Στην περιοχή του Εργοστασίου της ΔΕΗ μέχρι το Αρτοποιείο Φουρνί στην Οία
Τετάρτη 31 Μαΐου
 08:00 έως 14:00 Στην γύρω περιοχή των Φηρών, στην περιοχή του κάμπινγκ μέχρι την εκκλησία
Άγιος Στηλιανό