Η Δ.Ε.Υ.Α Δήμου Θήρας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει ότι τέθηκε σε λειτουργία μια ακόμη μονάδα Αφαλάτωσης, με σκοπό την κάλυψη των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών υδροδότησης και την βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού.
Η νέα μονάδα Αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με αντίστροφη ώσμωση, συνολικής δυναμικότης παραγωγής 370 κυβικών πόσιμου νερού ημερησίως εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία στο Κοινοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου και παράγει νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και την ελληνική νομοθεσία.

Η συνολική δαπάνη προμήθειας και εγκατάστασης της νέας μονάδας ανέρχεται στο ποσό των 245.148,00 € το οποίο θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας.

Τα τελευταία χρόνια λόγω της ραγδαίας αύξησης της τουριστικής κίνησης στο νησί μας παρουσιάζεται απρόβλεπτη αύξηση κατανάλωσης ύδατος. Συγκεκριμένα σε μόλις πέντε χρόνια η κατανάλωση ύδατος του νησιού μας έχει αυξηθεί συνολικά σε ποσοστό της τάξης του 60% με τοπικές αυξήσεις στην Οία της τάξης του 95% , στα Φηρά 85% και στο Ακρωτήρι σε ποσοστό περίπου 300%.

Στόχος της υπηρεσία μας είναι η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της , στα πλαίσια αυτά προγραμματίζει , ωριμάζει και εκτελεί συνεχώς έργα υποδομής αντιμετωπίζοντας σοβαρότατα προβλήματα και ιδιαίτερες δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία της με σκοπό την διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του παρεχόμενου ύδατος.
Μετά τιμής,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑΣ
ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ