Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας πέτυχε την ένταξη ενός ακόμη έργου της και την εξασφάλιση πηγή
χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος «Διαχείριση υδάτων» (“Water Management” – GREnvironment),
του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014 –
2021 (ΧΜ ΕΟΧ) για το έργο με τίτλο «Εξελιγμένα Ενεργειακά Συστήματα για τη Βιώσιμη
Διαχείριση Νερού και Μονάδων Αφαλάτωσης σε Απομονωμένες Νησιωτικές Κοινότητες –
ΕΞΙΣΩΣΗ ΝΗΣΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 1.650.045,41 €. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα
που εκπονείται από την Δ.Ε.Υ.Α.Θ. σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και το University of Stavanger (Νορβηγία) .
Το συνολικό έργο αναμένεται να εκσυγχρονίσει τεχνικά αλλά και ενεργειακά τις
εγκαταστάσεις Αφαλάτωσης της Επιχείρησης στο νησί της Θηρασίας, ώστε να επιτευχθεί η
μέγιστη απόδοση τους.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑ