Η Δ.Ε.Υ.Α. Θήρας ενημερώνει, ότι από σήμερα ξεκινά η διάθεση προπληρωμένων καρτών
για τους Αυτόματους Αφαλατωτές, ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση κερμάτων για τη
προμήθεια αφαλατωμένου νερού.
Η προμήθεια των προπληρωμένων καρτών θα γίνεται από τo ταμείο της Επιχείρησης μας
στη Μεσαριά.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΘΗΡΑ