Αξιότιμοι κύριοι,

  • Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της διαχείρισης λυμάτων στο σύνολο της Δημοτικής Κοινότητας Θήρας και ιδιαίτερα στους οικισμούς  Μέσα και Έξω Κατοικίες όπου έως και σήμερα δεν διέρχονται δημοτικά δίκτυα αποχέτευσης η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Θήρας προκηρύσσει προς δημοπράτηση το έργο με τίτλο : «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Μέσα – Έξω Κατοικίες Φηρών Θήρας» συνολικού προϋπολογισμού 000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.)
  • Το ανωτέρω έργο αποτελούσε πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και περιλαμβάνει την κατασκευή δύο (2) αντλιοστασίων λυμάτων, 1.700 μέτρα βαρυτικών δικτύων και περίπου 2.500 μέτρα καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης.
  • Η υλοποίηση του έργου κρίνεται ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των οικισμών Μέσα και Έξω Κατοικίες Φηρών νήσου Θήρας.

Μετά τιμής,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ