Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
Δια Ζώσης Συνεδρίαση Δ.Σ. 18/05/2022

ΘΕΜΑ 01
ο
:
Ενημέρωση για τις δράσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Εισηγητές: κ. Σπ. Σπυρίδων , Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ
κ. Γ. Γούπιος Δ/ντής ΕΕΤΑΑ
ΘΕΜΑ 02
ο
:
Συζήτηση για τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. στους νησιωτικούς
ΟΤΑ.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 03
ο
:
Συζήτηση για τις δομές υγείας στο Νότιο Αιγαίο μετά και την διετή
πανδημία covid.
Εισηγητής: κ. Ν. Λειβαδάρας Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Αντ/δρος Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 04
ο
:
Συζήτηση επί των κυρίων θεμάτων που απασχολούν σήμερα το θεσμό
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητές: κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης, Δήμαρχος Ρόδου Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΔ
κ. Κ. Κουκάς, Δήμαρχος Μυκόνου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 05
ο
:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕΔ οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ.
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας , Ερμούπολη. Σύρος 84100 . Τ.22810 82875 . F.22810 81131
Πλατεία Ελευθερίας 1.Ρόδος 85100. Τ.22810 44645. F.22410 34130 info@pednotiouaigaiou.gr
ΘΕΜΑ 06
ο
:
Απολογισμός ΠΕΔ οικ. έτους 2021
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ.
ΘΕΜΑ 07
ο
:
Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για την αναβάθμιση λειτουργίας του SITE
της ΠΕΔ.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ.
ΘΕΜΑ 8
ο
:
Τροποποίηση της με αρ. 45/29-06-2021 (ΑΔΑ:67ΘΙΟΚΔΠ-69Λ)
απόφασης του Δ.Σ., με θέμα: ‘’Έγκριση προμήθειας πέντε (5) νέων
Πυροσβεστικών Οχημάτων 4χ4 για τις ανάγκες της ΠΕΔ’’.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 9
ο
:
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Τοπικών Επιτροπών Διαχείρισης των
Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας (Κεντρικού Αιγαίου & ΝοτιοΑνατολικού Αιγαίου)
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 10
ο
:
Ορισμός εκπροσώπων για την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών στο
Δήμο Φολεγάνδρου.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 11
ο
:
Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
ΠΝΑΙ, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου
και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Έμπωνας για το έργο: ‘’Λειτουργία
σφαγείων αρμοδιότητας ΠΝΑΙ’’.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 12ο
:
Συζήτηση επί της Γνωμοδότησης του κου Μιχάλη Παπαγεωργίου
εξωτερικού συνεργάτη – Δικηγόρου, για τον καθορισμό των
αντικειμενικών αξιών ακινήτων στα Νησιά.
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας , Ερμούπολη. Σύρος 84100 . Τ.22810 82875 . F.22810 81131
Πλατεία Ελευθερίας 1.Ρόδος 85100. Τ.22810 44645. F.22410 34130 info@pednotiouaigaiou.gr
Εισηγητές: κ. Μιχάλης Κόλιας, Δήμαρχος Λέρου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΘΕΜΑ 13
ο
:
Αίτημα Δημάρχου Καλύμνου για παροχή στήριξης και ανθρωπιστικής
βοήθειας στη δοκιμαζόμενη Μαριούπολη της Ουκρανίας, με την οποία
είναι αδελφοποιημένος ο Δήμος Καλύμνου.
Εισηγητής: κ. Δ. Διακομιχάλης, Δήμαρχος Καλύμνου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 14
ο
:
Αίτημα Δήμου Τήνου για τροποποίηση της με αρ. 17/21-02-2022
(ΑΔΑ: ΨΝ2ΑΟΚΔΠ-Κ42) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ, σχετικά με
επιχορήγηση για τη στέγαση αποσπασμένων υπαλλήλων του ΕΚΑΒ για το
έτος 2022.
Εισηγητής: κ. Ι. Σιώτος, Δήμαρχος Τήνου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 15ο
:
Αίτημα Πολιτιστικού Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Νισύρου
(ΜΠΕΣΝ) για τροποποίηση της με αρ. 18/21-02-2022 (ΑΔΑ:
Ψ2Τ5ΟΚΔΠ-81Φ) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ σχετικά με
επιχορήγηση για την προμήθεια και προσφορά 4 μουσικών οργάνων.
Εισηγητής: κ. Χ. Κορωναίος, Δήμαρχος Νισύρου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 16
ο
:
Πρόταση υποστήριξης του 6ου Φεστιβάλ Ρεμπέτικου ‘’Η Σύρα του Μάρκου
Βαμβακάρη’’.
Εισηγητής: κ. Ν. Λειβαδάρας Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Αντ/δρος Δ.Σ.
ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 17
ο
:
Αίτημα της Εταιρείας Θεάτρου ‘’Ο Θίασος’’ για παρουσίαση θεατρικών
παραστάσεων.
Εισηγητής: κ. Ν. Λειβαδάρας, Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Αντ/δρος Δ.Σ.
ΠΕΔ.
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας , Ερμούπολη. Σύρος 84100 . Τ.22810 82875 . F.22810 81131
Πλατεία Ελευθερίας 1.Ρόδος 85100. Τ.22810 44645. F.22410 34130 info@pednotiouaigaiou.gr
ΘΕΜΑ 18
ο
:
Αίτημα χορηγίας ιστοσελίδας των Δωδεκανησιακών Ομοσπονδιών.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 19
ο
:
Αίτημα χορηγίας για το συνέδριο Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών
Δωδεκανήσου στην Κω.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 20ο
:
Αίτημα για την παροχή αιγίδας και στήριξης για τη διοργάνωση της ‘’57ης
Πανελλήνιας Έκθεσης Κρεμαστής’’ στο Φιλανθρωπικό & Πολιτιστικό
Σύλλογο Κρεμαστής ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ’’.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 21ο
:
Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή της φορολογικής,
οικονομικής και ασφαλιστικής τακτοποίησης της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.
μέχρι σήμερα.
ΘΕΜΑ 22ο
:
Πρόταση Δρ. Ευθύμη Λέκκα Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, για την
εκπόνηση Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο: ‘’Καινοτόμο
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων των
Αιρετών και Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 23ο
:
Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της τακτικής συνεδρίασης
με Τηλεδιάσκεψη της 21/02/2022.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 24ο
:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για διεξαγωγή τακτικού συνεδρίου της
ΠΕΔ στα μέσα Οκτωβρίου 2022
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας , Ερμούπολη. Σύρος 84100 . Τ.22810 82875 . F.22810 81131
Πλατεία Ελευθερίας 1.Ρόδος 85100. Τ.22810 44645. F.22410 34130 info@pednotiouaigaiou.gr
ΘΕΜΑ 25
ο
:
Επικύρωση αποφάσεων προέδρου αρ. 06-33 /2022
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕ