Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Μαΐου, στις 18:30 μ.μ., σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου
«WYNDHAM GRAND ATHENS» με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Ενημέρωση Προέδρου Δ.Σ. κου Αντώνη Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ, Δημάρχου Ρόδου
Ενημέρωση Προέδρων Τοπικών Παραρτημάτων
Ενημέρωση Μελών Δ.Σ.
Χαιρετισμοί Βουλευτών Π.Ν.Α., Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου,
Προέδρου Κ.Ε.Δ.Ε., και Προσκεκλημένων

 

 

 

ΘΕΜΑ 01
ο
:
Ενημέρωση για τις δράσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Εισηγητές: κ. Σπ. Σπυρίδων , Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ
κ. Γ. Γούπιος Δ/ντής ΕΕΤΑΑ
ΘΕΜΑ 02
ο
:
Συζήτηση για τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. στους νησιωτικούς
ΟΤΑ.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 03
ο
:
Συζήτηση για τις δομές υγείας στο Νότιο Αιγαίο μετά και την διετή
πανδημία covid.
Εισηγητής: κ. Ν. Λειβαδάρας Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Αντ/δρος Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 04
ο
:
Συζήτηση επί των κυρίων θεμάτων που απασχολούν σήμερα το θεσμό
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητές: κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης, Δήμαρχος Ρόδου Πρόεδρος Δ.Σ. ΠΕΔ
κ. Κ. Κουκάς, Δήμαρχος Μυκόνου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 05
ο
:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΕΔ οικ. έτους 2022.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ.
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας , Ερμούπολη. Σύρος 84100 . Τ.22810 82875 . F.22810 81131
Πλατεία Ελευθερίας 1.Ρόδος 85100. Τ.22810 44645. F.22410 34130 info@pednotiouaigaiou.gr
ΘΕΜΑ 06
ο
:
Απολογισμός ΠΕΔ οικ. έτους 2021
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ.
ΘΕΜΑ 07
ο
:
Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για την αναβάθμιση λειτουργίας του SITE
της ΠΕΔ.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ.
ΘΕΜΑ 8
ο
:
Τροποποίηση της με αρ. 45/29-06-2021 (ΑΔΑ:67ΘΙΟΚΔΠ-69Λ)
απόφασης του Δ.Σ., με θέμα: ‘’Έγκριση προμήθειας πέντε (5) νέων
Πυροσβεστικών Οχημάτων 4χ4 για τις ανάγκες της ΠΕΔ’’.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 9
ο
:
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Τοπικών Επιτροπών Διαχείρισης των
Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας (Κεντρικού Αιγαίου & ΝοτιοΑνατολικού Αιγαίου)
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 10
ο
:
Ορισμός εκπροσώπων για την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών στο
Δήμο Φολεγάνδρου.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 11
ο
:
Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της
ΠΝΑΙ, της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, της Περιφερειακό Φυτώριο Ν. Αιγαίου
και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Έμπωνας για το έργο: ‘’Λειτουργία
σφαγείων αρμοδιότητας ΠΝΑΙ’’.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 12ο
:
Συζήτηση επί της Γνωμοδότησης του κου Μιχάλη Παπαγεωργίου
εξωτερικού συνεργάτη – Δικηγόρου, για τον καθορισμό των
αντικειμενικών αξιών ακινήτων στα Νησιά.
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας , Ερμούπολη. Σύρος 84100 . Τ.22810 82875 . F.22810 81131
Πλατεία Ελευθερίας 1.Ρόδος 85100. Τ.22810 44645. F.22410 34130 info@pednotiouaigaiou.gr
Εισηγητές: κ. Μιχάλης Κόλιας, Δήμαρχος Λέρου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΘΕΜΑ 13
ο
:
Αίτημα Δημάρχου Καλύμνου για παροχή στήριξης και ανθρωπιστικής
βοήθειας στη δοκιμαζόμενη Μαριούπολη της Ουκρανίας, με την οποία
είναι αδελφοποιημένος ο Δήμος Καλύμνου.
Εισηγητής: κ. Δ. Διακομιχάλης, Δήμαρχος Καλύμνου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 14
ο
:
Αίτημα Δήμου Τήνου για τροποποίηση της με αρ. 17/21-02-2022
(ΑΔΑ: ΨΝ2ΑΟΚΔΠ-Κ42) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ, σχετικά με
επιχορήγηση για τη στέγαση αποσπασμένων υπαλλήλων του ΕΚΑΒ για το
έτος 2022.
Εισηγητής: κ. Ι. Σιώτος, Δήμαρχος Τήνου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 15ο
:
Αίτημα Πολιτιστικού Μορφωτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Νισύρου
(ΜΠΕΣΝ) για τροποποίηση της με αρ. 18/21-02-2022 (ΑΔΑ:
Ψ2Τ5ΟΚΔΠ-81Φ) απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ σχετικά με
επιχορήγηση για την προμήθεια και προσφορά 4 μουσικών οργάνων.
Εισηγητής: κ. Χ. Κορωναίος, Δήμαρχος Νισύρου, Μέλος Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 16
ο
:
Πρόταση υποστήριξης του 6ου Φεστιβάλ Ρεμπέτικου ‘’Η Σύρα του Μάρκου
Βαμβακάρη’’.
Εισηγητής: κ. Ν. Λειβαδάρας Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Αντ/δρος Δ.Σ.
ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 17
ο
:
Αίτημα της Εταιρείας Θεάτρου ‘’Ο Θίασος’’ για παρουσίαση θεατρικών
παραστάσεων.
Εισηγητής: κ. Ν. Λειβαδάρας, Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης, Αντ/δρος Δ.Σ.
ΠΕΔ.
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας , Ερμούπολη. Σύρος 84100 . Τ.22810 82875 . F.22810 81131
Πλατεία Ελευθερίας 1.Ρόδος 85100. Τ.22810 44645. F.22410 34130 info@pednotiouaigaiou.gr
ΘΕΜΑ 18
ο
:
Αίτημα χορηγίας ιστοσελίδας των Δωδεκανησιακών Ομοσπονδιών.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 19
ο
:
Αίτημα χορηγίας για το συνέδριο Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών
Δωδεκανήσου στην Κω.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 20ο
:
Αίτημα για την παροχή αιγίδας και στήριξης για τη διοργάνωση της ‘’57ης
Πανελλήνιας Έκθεσης Κρεμαστής’’ στο Φιλανθρωπικό & Πολιτιστικό
Σύλλογο Κρεμαστής ‘’ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΗΜΟΝΗΤΡΙΑ’’.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 21ο
:
Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή της φορολογικής,
οικονομικής και ασφαλιστικής τακτοποίησης της ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ.
μέχρι σήμερα.
ΘΕΜΑ 22ο
:
Πρόταση Δρ. Ευθύμη Λέκκα Καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, για την
εκπόνηση Επιμορφωτικού Προγράμματος με τίτλο: ‘’Καινοτόμο
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στη Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων των
Αιρετών και Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου’’.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 23ο
:
Επικύρωση πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της τακτικής συνεδρίασης
με Τηλεδιάσκεψη της 21/02/2022.
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
ΘΕΜΑ 24ο
:
Συζήτηση και λήψη απόφασης για διεξαγωγή τακτικού συνεδρίου της
ΠΕΔ στα μέσα Οκτωβρίου 2022
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας , Ερμούπολη. Σύρος 84100 . Τ.22810 82875 . F.22810 81131
Πλατεία Ελευθερίας 1.Ρόδος 85100. Τ.22810 44645. F.22410 34130 info@pednotiouaigaiou.gr
ΘΕΜΑ 25
ο
:
Επικύρωση αποφάσεων προέδρου αρ. 06-33 /2022
Εισηγητής: κ. Γ. Πόκκιας, Δ.Σ. Ρόδου, Γραμματέας Δ.Σ. ΠΕΔ

 

το ΔΣ της ΔΕΔ αποτελείται απο τους:
1. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Αντώνης Δήμαρχος ΡΟΔΟΥ Πρόεδρος
2. ΛΕΙΒΑΔΑΡΑΣ Νικόλαος Δήμαρχος ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Αντιπρόεδρος
3. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ Θεοδόσιος Δήμαρχος ΚΩ Μέλος Δ.Σ.
4. ΚΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος Δήμαρχος ΜΥΚΟΝΟΥ Μέλος Δ.Σ.
5. ΠΟΚΚΙΑΣ Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ Γραμ. Δ.Σ.
6. ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος Δήμαρχος ΚΙΜΩΛΟΥ
7. ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ Δημήτριος Δήμαρχος ΚΑΛΥΜΝΟΥ
8. ΚΟΛΙΑΣ Μιχαήλ Δήμαρχος ΛΕΡΟΥ
9. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Χριστοφής Δήμαρχος ΝΙΣΥΡΟΥ
10. ΚΩΒΑΙΟΣ Μάρκος Δήμαρχος ΠΑΡΟΥ
11. ΛΙΑΝΟΣ Δημήτριος Δήμαρχος ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
12. ΜΑΓΓΟΣ Φώτιος Δήμαρχος ΛΕΙΨΩΝ
13. ΣΙΓΑΛΑΣ Αντώνιος Δήμαρχος ΘΗΡΑΣ
14. ΣΙΩΤΟΣ Ιωάννης Δήμαρχος ΤΗΝΟΥ
15. ΚΑΪΛΗΣ Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
16. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Τηλέμαχος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
17. ΚΑΡΙΚΗΣ Ευστράτιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
18. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ Τσαμπίκα Δημοτική Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
19. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΚΩ
20. ΜΑΝΕΤTΑΣ Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΡΟΔΟΥ
21. ΖΩΡΖΟΣ Νικόλαος -Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΘΗΡΑ