Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Σάββατο 01 Ιουλίου
 08:00 έως 12:00 Στην περιοχή της Θηρασιάς, στην περιοχή του Μανώλα.
Κυριακή 02 Ιουλίου
 08:00 έως 12:00 Στην περιοχή της Θηρασιάς, στην περιοχή του Μανώλα.
Δευτέρα 03 Ιουλίου
 08:00 έως 13:00 Σε όλη την νήσο Θηρασιάς.
Τρίτη 04 Ιουλίου
 08:00 έως 10:00 Στην περιοχή του Καρτεράδου, στην περιοχή του βιολογικού Καρτεράδου.
Τετάρτη 05 Ιουλίου
 08:00 έως 12:00 Στην περιοχή της Βλυχάδας, στην περιοχή του Νέου Καρνάγιου