Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
• 08:00 έως 14:00 Ακρωτήρι στην ευρύτερη περιοχή πλησίον του φάρου
Κυριακή 18 Δεκεμβρίου
• 08:00 έως 08:30 Οία στην ευρύτερη περιοχή από πλατεία ΚΤΕΛ, ΚΕΠ, Κάστρο.
• 08:00 έως 14:00 Οία στην ευρύτερη περιοχή σκάλες Αμμουδιού, Αμμούδι.
• 13:30 έως 14:00 Οία στην ευρύτερη περιοχή από πλατεία ΚΤΕΛ, ΚΕΠ, Κάστρο.
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
• 08:00 έως 12:00 Περισσα στην ευρύτερη περιοχή πλησίον από τις παλιές νεροτσουληθρες
• 12:00 έως 14:00 Εμπορείο στην ευρύτερη περιοχή του Γουλά
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου
• 08:00 έως 08:30 Οία στην ευρύτερη περιοχή από πλατεία ΚΤΕΛ, ΚΕΠ, Κάστρο.
• 08:00 έως 14:00 Οία στην ευρύτερη περιοχή σκάλες Αμμουδιού, Αμμούδι.
• 13:30 έως 14:00 Οία στην ευρύτερη περιοχή από πλατεία ΚΤΕΛ, ΚΕΠ, Κάστρο