Σάββατο 08 Ιουλίου
 08:00 έως 13:00 Σε όλη την νήσο Θηρασιάς.
Δευτέρα 10 Ιουλίου
 08:00 έως 13:00 Σε όλη την νήσο Θηρασιάς.
Τρίτη 11 Ιουλίου
 08:00 έως 14:00 Στην περιοχή του Μεγαλοχωρίου, στην περιοχή του Φούρνου Κοσκωτά μέχρι
τον εργοστάσιο ξυλείας Κονταρά.

Τα συνεργεία μας θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε η εργασία να τελειώσει το συντομότερο
δυνατό και η επαναφορά του ρεύματος να γίνει ίσως σε συντομότερο χρόνο.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους για την κατανόηση και σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να
αποφύγετε κάθε επαφή με τους αγωγούς που πιθανόν θα βρίσκονται στο έδαφος κατά τη
διάρκεια των εργασιών, γιατί αυτή η επαφή μπορεί να είναι επικίνδυνη.
Για τους ίδιους λόγους ασφάλειας, επίσης, οι εσωτερικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται
ότι ευρίσκονται συνεχώς υπό τάση.
Από τον ΔΕΔΔΗΕ / Πρακτορείο Θήρα