Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Πέμπτη 8 Ιουνίου
 08:00 έως 14:00 Στην περιοχή της Μεσσαριάς, στην γύρω περιοχή του Αρβανίτη.
Παρασκευή 9 Ιουνίου
 08:00 έως 14:00 00 Στην γύρω περιοχή στο Εμπορείο, στην περιοχή των Μύλων μέχρι την
εκκλησία χαμηλό προφήτη.