Λόγω αναγκαίων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος, στις εξής περιοχές:
Πέμπτη 9 Μαρτίου
 08:00 έως 14:00 Στην περιοχή του Καμαρίου, γύρω από το ξενοδοχείο Ιππόκαμπου και Λέλης
το πρώην κεντρικό πάρκινγκ.
Παρασκευή 10 Μαρτίου
 08:00 έως 14:00 Στην περιοχή του Καμαρίου , γύρω από την δεξαμενή νερού